Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 17 nghìn lao động

16:04, 05/10/2018
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 17,1 nghìn lao động. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho khoảng 14,5 nghìn người, đạt 76,3% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; 2,6 nghìn người đi xuất khẩu lao động, đạt 76% kế hoạch và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Số việc làm chủ yếu ở nhóm các doanh nghiệp mới hoàn thành việc đầu tư dự án, bắt đầu tuyển nhân sự phục vụ sản xuất và một phần phục vụ cho một số doanh nghiệp mở rộng dự án đầu tư.
 
Ngành nghề thu hút nhiều lao động trong thời gian qua là: Điện, điện tử, cơ khí, may mặc...
 
Lệ Thu 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)