Hưng Yên đã sử dụng hết 92% Quỹ Khám chữa bệnh BHYT cả năm

20:33, 08/11/2018
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 1 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng khoảng 40 nghìn lượt người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có gần 992 nghìn lượt người khám, chữa bệnh ngoại trú và trên 136 nghìn lượt người khám, chữa bệnh nội trú.
 
Tổng Quỹ bảo hiểm y tế đã chi thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 10 tháng qua là gần 707 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, Hưng Yên đã sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được 92% dự toán được giao.
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)