Cụm thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác năm 2018

21:44, 09/12/2018
Ngày 8.12, tại Thanh tra tỉnh, cụm thi đua Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm: Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, Thanh tra các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã triển khai đăng ký thi đua, tổ chức, tham gia ký kết và phát động trong toàn ngành. Năm 2018, Thanh tra 9 tỉnh đã triển khai 1.518 cuộc thanh tra và 965 cuộc kiểm tra tại 13.113 đơn vị; đã phát hiện số tiền vi phạm hơn 383,7 tỷ đồng và 370.204,8 m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 115,7 tỷ đồng và 57.985,93m2 đất; tiếp 35.877 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019: Tiếp tục quán triệt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua; tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo lĩnh vực...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức bình xét, suy tôn đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh Hưng Yên; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho Thanh tra tỉnh Hà Nam và Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Hồng Ngọc

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)