Hưng Yên bỏ phiếu thông qua 22 xã đạt chuẩn NTM năm 2018

Ngày 7.12, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao (Hội đồng thẩm định) của tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt cuối năm 2018. Dự hội nghị có các ông, bà: Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
b
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới của 22 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 gồm: 2 xã của thành phố Hưng Yên; 1 xã của huyện Tiên Lữ; 5 xã của huyện Khoái Châu; 1 xã của huyện Văn Giang; 2 xã của huyện Phù Cừ; 1 xã của huyện Ân Thi; 3 xã của huyện Kim Động; 3 xã của huyện Văn Lâm; 4 xã của huyện Yên Mỹ.
 
 Các xã đều đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được UBND các huyện, thành phố tiến hành thẩm tra và Đoàn Thẩm định của tỉnh thẩm định kết quả thực tế. 
 
 Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đã thảo luận, góp ý kiến đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt cuối năm 2018. 
 
Kết quả bỏ phiếu, tất cả 22 xã đều được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt cuối năm 2018.
 
 Vi Ngoan
 
;