Hưng Yên: Chính xác, khách quan trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

22:51, 02/12/2018
Chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo là điểm tựa, tạo động lực cho người nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn. Từ ý nghĩa này, công tác rà soát hộ nghèo càng phải được thực hiện một cách công bằng, khách quan để bảo đảm quyền lợi cho người nghèo và bảo đảm việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước. Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Tuy khối lượng công việc nhiều, nhưng các địa phương tập trung cao nhằm bảo đảm việc điều tra, rà soát hoàn thành đúng tiến độ, khách quan, chính xác... 

 

Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện
Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại xã Mai Động (Kim Động)
Tại thành phố Hưng Yên, thời điểm này công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được triển khai rất khẩn trương. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố, khi thu thập thông tin, xác định chỉ tiêu thu nhập của hộ gia đình, điều tra viên phải rà soát nhiều lần, tiến độ rà soát cơ bản đúng kế hoạch đề ra... Bà Hoàng Thị Minh Nghĩa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhiều biểu mẫu và tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo nên các điều tra viên ở cơ sở, nhất là những cán bộ mới gặp một số khó khăn. Trong quá trình thu thập thông tin, các điều tra viên của các địa phương đến từng hộ gia đình trong danh sách rà soát sơ bộ để nghe gia đình cung cấp thông tin, quan sát thực tế, thậm chí tìm hiểu thêm từ những hộ lân cận để việc bình xét, chấm điểm được chính xác. Cùng với việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa phương còn tiến hành điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. 
 
Theo kết quả cập nhật của Ban chỉ đạo Giảm nghèo và Việc làm huyện Tiên Lữ, thời điểm này, các xã trong huyện đã cơ bản hoàn thành việc lập danh sách, niêm yết công khai để trưng cầu ý kiến của nhân dân về từng trường hợp mà các điều tra viên đã rà soát, chấm điểm, lập danh sách gửi về huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện tiến hành thẩm định kết quả rà soát. Nhìn chung, các địa phương thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Kết quả rà soát của các địa phương cơ bản sát với dự báo của huyện, ở một số địa phương có lợi thế phát triển công nghiệp - dịch vụ số lượng hộ nghèo giảm mạnh như các xã: Dị Chế, Ngô Quyền... 
 
Tại huyện Khoái Châu, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn được huyện quan tâm chỉ đạo. Cùng với việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trong năm nên các phiếu điều tra được ghi chép chi tiết. Đối với những xã từng có sai sót trong việc rà soát hộ nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo thì ngoài trách nhiệm của thành viên ban chỉ đạo, huyện cử chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình rà soát của xã. Thời điểm này, huyện đang phúc tra kết quả rà soát của các xã, thị trấn và tiếp tục tuyên truyền, tiếp nhận đơn đề nghị điều tra hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của các hộ dân.    
 
Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời điểm này, các huyện, thành phố đã bắt tay vào làm bước 4 là thẩm định, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng thôn, khu phố. Để bảo đảm việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra ở 10/10 huyện, thành phố; mỗi địa phương kiểm tra xác suất 2 xã, thị trấn và 15 - 20 hộ gia đình... Nhìn chung, các địa phương tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc rà soát, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan. Với những tồn tại, thiếu sót ở các địa phương, sở đã hỗ trợ các địa phương khắc phục. Đồng thời, sở cũng tham mưu với UBND tỉnh ban hành công văn gửi các huyện, thành phố về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2018.
 
Lệ Thu 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)