Hưng Yên có gần 60% số trường học đạt chuẩn quốc gia

Đến nay, toàn tỉnh có 324 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 60% tổng số trường, trong đó có: 78 trường mầm non, 134 trường tiểu học, 92 trường THCS và 20 trường THPT. Hiện đang có khoảng 10 trường đã được thẩm định các tiêu chuẩn và trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.
 
Các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, chỉnh trang cảnh quan các nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh.
 
Đào Doan
;