Hưng Yên: Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55%

19:34, 19/12/2018
Ngày 17.12, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2970/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2018. 
 
Theo quyết định, số hộ nghèo năm 2018 là 9.953 hộ, tương đương với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 2,55%; số hộ cận nghèo là 10.766 hộ, tương ứng với tỷ lệ 2,76%. Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là huyện Mỹ Hào với tỷ lệ 1,67%, cao nhất là huyện Ân Thi 4,09%... Tỷ lệ hộ cận nghèo thấp nhất tỉnh là thành phố Hưng Yên với 1,86%, tỷ lệ cao nhất là huyện Ân Thi 3,87%.
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)