Khoảng 870.000 cán bộ và giáo viên sẽ được bồi dưỡng qua mạng Internet

09:31, 12/12/2018
Khoảng 800.000 giáo viên phổ thông và 70.000 cán bộ cơ sở giáo dục phổ thông thông sẽ được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua mạng Internet.
“Sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ nhà giáo góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh”. Đó là lưu ý của  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị tổng kết hoạt động Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) năm 2018 ngày 10/12 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ
Để thực việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo học sinh một cách toàn diện, sắp tới, sau khi hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, Chương trình ETEP sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV & CBQLCSGDPT) cốt cán, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt. 
Theo đó, khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 CBQLCSGDPT cốt cán sẽ được tập huấn, bồi dưỡng 54 module (9 module cho mỗi cấp học. Mỗi năm 03 module, liên tục trong 3 năm). Đội ngũ cốt cán này cùng với các chuyên gia của 8 trường sư phạm chủ chốt sẽ hỗ trợ việc tự bồi dưỡng cho khoảng 800.000 giáo viên phổ thông và 70.000 CBQLCSGDPT thông qua mạng, qua hệ thống LMS-TEMIS.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình ETEP cần phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống LMS-TEMIS - hệ thống quản lý và bồi dưỡng qua mạng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ cơ sở giáo dục phổ thông (GV & CBQLCSGDPT); Phối hợp với các trường sư phạm chủ chốt xây dựng quy trình lựa chọn giảng viên chủ chốt, hoàn tất việc lựa chọn 12 module cho 3 cấp học bồi dưỡng cốt cán, các chương trình bồi dưỡng GV & CBQLCSGDPT.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, vừa qua, Ban quản lý Chương trình ETEP phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục cùng các chuyên gia của trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Quản lý Giáo dục đã hoàn thành xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
Mới đây, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 14) và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 20); đồng thời tổ chức triển khai tới 63 tỉnh thành, làm lan toả tinh thần của Thông tư 14 và Thông tư 20 trong thực tiễn.
Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, cùng với việc ban hành Thông tư 14 và Thông tư 20, Bộ chỉ đạo Chương trình ETEP khẩn trương hoàn thành chương trình, tài liệu bồi dưỡng GV&CBQLCSGDP. Triển khai thực hiện Chương trình ETEP, Bộ GD-ĐT cố gắng biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, hỗ trợ GV&CBQLCSGDP tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Đội ngũ nhà giáo, những người trực tiếp tạo nên chất lượng giáo dục, đóng vai trò quyết định cho thành công của công cuộc đổi mới GD-ĐT. Vì thế, nâng cao năng lực, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, sự sẵn sàng đổi mới của đội ngũ này góp phần quan trọng xây dựng một nền giáo dục mở. Thực hiện thành công Chương trình ETEP góp phần quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chuyển một nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang một nền giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực học sinh.
TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP cho biết: Chương trình ETEP có mục tiêu cốt lõi là bồi dưỡng thường xuyên, phát triển năng lực cho đội ngũ GV & CBQLCSGDPT bằng một mạng lưới hỗ trợ GV & CBQLCSGDPT tự bồi dưỡng. Mạng lưới ấy hình thành bởi chuyên gia của 8 trường, đội ngũ cốt cán hỗ trợ cho GV & CBQLCSGDPT của 63 tỉnh thành. Hình thức bồi dưỡng được đổi mới, đó là ứng dụng CNTT,  thông qua hệ thống hệ thống quản lý, bồi dưỡng trực tuyến (LMS-TEMIS), bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ.
Chương trình ETEP tập trung tăng cường năng lực cho các trường:  Đại học sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP – ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐHSP – ĐH Huế, ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, ĐHSP TP HCM và Học viện Quản lý Giáo dục./.
 
Theo VOV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)