Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24 nghìn lao động

19:46, 24/12/2018
Năm 2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 24 nghìn lao động. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho 20.158 lao động, đạt 105,54% kế hoạch; xuất khẩu 3.742 lao động, vượt 10,06% kế hoạch. Vị trí việc làm mới chủ yếu ở khu vực các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và làng nghề. 
 
Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới trong nước cho khoảng 23 nghìn người và xuất khẩu lao động khoảng 3,5 nghìn người. 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)