Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

18:41, 09/01/2019
Ngày 9.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Hội nghị đã nghe những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, kế hoạch giáo dục của chương trình GDPT mới. Theo đó, Chương trình GDPT mới bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.
 
Chương trình GDPT mới cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội. Chương trình hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất, năng lực chủ yếu, cốt lõi. 
 
Về kế hoạch giáo dục, chương trình GDPT mới được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Chương trình GDPT mới giảm số môn học, giờ học và có những môn học tích hợp, giáo dục nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành.
 
Hội nghị đã thảo luận những điều kiện để Chương trình GDPT mới đạt hiệu quả khi áp dụng từ học năm 2020 – 2021 như: Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đặc biệt là góp ý với Bộ Giáo dục và Đào tạo những giải pháp tháo gỡ khó khăn khi áp dụng chương trình GDPT mới. Các đại biểu đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành danh mục thiết bị giáo dục; có văn bản hướng dẫn từng nội dung cụ thể; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên…
 
Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia do UBND tỉnh ban hành; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh để chuẩn bị đủ đội ngũ giáo viên các cấp học thực hiện Chương trình GDPT mới; phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tham mưu với UBND các huyện, thành phố quan tâm đầu tư  cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, bảo đảm tiêu chí về giáo dục khi thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát trang thiết bị sẵn có và những trang thiết bị mới để tham mưu các cấp đầu tư, sẵn sàng thực hiện Chương trình GDPT mới.
 
Đào Doan
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)