Làm thêm vào ngày nghỉ lễ được hưởng tối thiểu 300% tiền lương

10:32, 16/01/2019

 

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường nếu làm việc ban ngày và bằng 390% nếu làm việc vào ban đêm./.
 
https://www.vietnamplus.vn/lam-them-vao-ngay-nghi-le-duoc-huong-toi-thieu-300-tien-luong/548376.vnp
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)