MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

20:55, 15/01/2019
Ngày 15.1, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Khối thi đua) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua đã thực hiện tốt các nội dung giao ước đã ký từ đầu năm; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, các chương trình phối hợp trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 
 
Các đơn vị trong Khối thi đua chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các đơn vị trong Khối thi đua thực hiện với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế… 
 
Các đơn vị trong Khối thi đua đã tập trung triển khai thành công mô hình liên hội tại xã Chí Tân (Khoái Châu) và xã Phạm Ngũ Lão (Kim Động), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân dân ở các địa phương trên.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục lựa chọn xây dựng mới mô hình liên hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung, tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung chính: Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tập trung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, động viên, khích lệ kịp thời các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất…
 
Thanh Huyền

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)