Sở Tư pháp: Đánh giá công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

16:40, 11/01/2019
Ngày 11.1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018, triển khai công tác tư pháp, công tác PBGDPL năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 
B
Các tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh
Năm 2018, ngành Tư pháp triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả xuất sắc. Trong hoạt động chuyên môn, chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp phát triển mạnh; quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, luật sư, giám định pháp y, hộ tịch, chứng thực tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc và có chuyển biến tích cực... Công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, hướng hoạt động đến cơ sở... Việc triển khai các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các địa phương quan tâm, triển khai thực hiện...
 
Năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tiếp tục triển khai các hoạt động trong công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp... Đối với công tác PBGDPL, tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các đề án, kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo ngành Tư pháp tỉnh cần có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong công tác; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2019; quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng tiến độ, quy trình, chất lượng, hiệu quả; đổi mới phương thức và tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương quan tâm hơn tới công tác tư pháp...
 
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân thuộc Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề Cơ quan tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 15 cá nhân có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018; tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được Giám đốc Sở Tư pháp biểu dương khen thưởng.
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)