Hội nghị trực tuyến về công tác thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

19:31, 13/03/2019
Ngày 13.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (gọi tắt là BCĐ TW) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên
Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắt là BCĐ tỉnh).
 
Theo báo cáo của BCĐ TW, đến nay các công việc chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã cơ bản hoàn thiện theo đúng kế hoạch. BCĐ TW đã tổ chức 77 hội nghị tập huấn cấp tỉnh, 2.500 hội nghị tập huấn cấp huyện, hoàn thiện 2 loại phiếu hỏi tổng điều tra gồm phiếu điều tra mẫu và phiếu điều tra toàn bộ; hoàn thiện và biên soạn 11 loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, các bài trình bày tập huấn cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; hoàn thành công tác thiết lập mạng lưới điều tra về bảng kê hộ dân cư, danh sách địa bàn điều tra. Các chương trình phần mềm ứng dụng đã được xây dựng để quản lý và giám sát tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị và thực hiện tổng điều tra. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị. 
 
Trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định, hướng dẫn của BCĐ TW. Tỉnh đã thành lập BCĐ tỉnh và 10 BCĐ cấp huyện; 161 BCĐ cấp xã. Toàn tỉnh đã tuyển chọn được 161 người vẽ sơ đồ, 2253 cán bộ lập bảng kê và 32 giám sát viên cấp tỉnh với 2.253 địa bàn điều tra. Công tác tập huấn, vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn điều tra, tuyên truyền, chuẩn bị vật tư, văn phòng phẩm, in ấn cũng được chuẩn bị đầy đủ và cấp phát cho các địa phương kịp thời bảo đảm sẵn sàng triển khai công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng kế hoạch. 
 
Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ tỉnh, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, các đơn vị thành viên, văn phòng BCĐ tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các trường học trên địa bàn tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
 
Minh Huấn
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)