Hưng Yên đưa Bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

21:12, 28/03/2019

Tại kỳ họp chuyên đề vừa diễn ra, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết đồng thuận về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và điều chỉnh mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT… 

Những quyết sách này gián tiếp thúc đẩy người dân tham gia BHXH, BHYT để có thu nhập ổn định hằng tháng khi ngoài độ tuổi lao động và giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau trong bối cảnh viện phí điều chỉnh tăng… 

 

Biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

 

Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN


Việc bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh và sẽ được Hưng Yên triển khai ở 3 chỉ số: Số người tham gia; tỷ lệ tham gia và tốc độ phát triển số người tham gia. 

 

Trong đó, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 31,26% lực lượng lao động của tỉnh. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 0,74% lực lượng lao động của tỉnh. Tỷ lệ tham gia BHTN đạt 29,98 lực lượng lao động của tỉnh. Về tốc độ phát triển số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 9,46%. Tỷ lệ này đối với BHXH tự nguyện  là 277,75%, và BHTN là 14,15%.

 

BHXH được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đã được cả nước thực hiện nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH với mục tiêu tiến tới BHXH đối với mọi người lao động trong độ tuổi lao động. Hưng Yên cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện công tác BHXH…  

 

Hiện nay, so với mức bình quân chung toàn quốc, tỷ lệ người tham gia BHXH  trên địa bàn tỉnh thấp hơn 1,5%. Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có trên 200 nghìn người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ 28,9% lực lượng lao động của tỉnh. Trong đó, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 1384 người, chiếm 0,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ tham gia BHTN là 26,42%, tương đương trên 180 nghìn người.

 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 8.8.2018 của Tỉnh ủy Hưng Yên đặt ra mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH trên toàn tỉnh. Trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

 

Để thực hiện Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND các huyện, thành phố… 

 

Quy định mức giá dịch vụ KCB không thuộc BHYT thanh toán 

 

Từ ngày 1.4.2019, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ được điều chỉnh.

 

Hiện nay, có sự khác biệt giữa mức thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người được Quỹ BHYT thanh toán...

 

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30.11.2018 của Bộ Y tế (Thông tư số 37). Qua đó góp phần bảo đảm công bằng giữa người có thẻ BHYT và người chưa tham gia BHYT, phản ánh đúng chi phí thực tế cho việc sử dụng thuốc, hóa chất… tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

 

Quy định này xác định danh mục giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo 3 phụ lục. Cụ thể gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, gồm 9 loại dịch vụ; giá dịch vụ ngày giường điều trị, gồm 6 dịch vụ; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, gồm 1937 dịch vụ. Nguyên tắc xác định giá dịch vụ y tế bằng giá dịch vụ khám, chữa bệnh quy định tại Thông tư số 37.

 

Tại Hưng Yên, tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng đáng kể qua các năm. Trong đó, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với nhiều đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Cụ thể là, người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội, người có công, người làm nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải, người già từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, đảng viên từ 30 tuổi Đảng trở lên, các chức sắc tôn giáo, học sinh. 

 

Đến năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong toàn tỉnh đạt 86,5%. Dự kiến năm 2019 đạt trên 88%. Như vậy, Hưng Yên chỉ còn trên 10% dân số chịu tác động của mức giá mới theo Thông tư số 37 của Bộ Y tế... 

 

Đối tượng áp dụng quy định là các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT những đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT…

 

Minh Huệ
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)