Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu di tích đền Trần, đền Mẫu và công viên hồ Bán Nguyệt

20:33, 05/03/2019
Mới đây, UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho UBND thành phố Hưng Yên được triển khai tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phát huy giá trị khu di tích đền Trần, đền Mẫu và công viên hồ Bán Nguyệt thuộc địa bàn quản lý của phường Quang Trung và phường Minh Khai (thành phố Hưng Yên). 
 
Quy hoạch phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần vào việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị to lớn của khu di tích đền Trần, đền Mẫu nói riêng và Khu di tích Phố Hiến nói chung, xứng tầm với di tích quốc gia đặc biệt và gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. 
 
Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết được mở rộng đến đền Bà Chúa Kho.
 
Hồng Ngọc
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)