Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý II 

18:52, 26/03/2019

Ngày 26.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên giáo quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị 

Trong quý I, ngành Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc kiện toàn chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Công tác tuyên truyền, báo chí bám sát, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, nghiên cứu lịch sử Đảng tiếp tục có chuyển biến tích cực.


Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, ngành Tuyên giáo các cấp tăng cường nắm tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; tham mưu với cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp nhận tác phẩm dự thi Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018; tham mưu tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"; triển khai kế hoạch điều tra xã hội học về việc thành lập, sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, các xã, phường, thị trấn tỉnh Hưng Yên; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng...


Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong quý II, hệ thống Tuyên giáo các cấp tiếp tục kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 cấp huyện; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận của quần chúng nhân dân; tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019), 50 năm Bác viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tiếp tục đôn đốc cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên năm 2018...


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)