Văn Lâm hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

17:00, 14/03/2019
Đến ngày 11.3, 11/11 xã, thị trấn của huyện Văn Lâm tổ chức xong đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Theo đánh giá ban đầu, nhân sự được hiệp thương cử tham gia ủy viên ủy ban MTTQ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024 bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; công tác hiệp thương thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Theo đó, đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 các xã, thị trấn đã hiệp thương cử 370 vị ủy viên ủy ban MTTQ, trong đó có 122 vị là nữ, 115 vị là người ngoài Đảng; tôn giáo có 12 vị; 11 người được hiệp thương cử làm chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đều tham gia cấp ủy, trong đó có 4 người trong ban thường vụ đảng ủy xã; 7 người là đảng ủy viên.
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)