Văn Lâm: Phát triển đô thị theo hướng tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực

19:31, 28/03/2019

Ngày 27.3, huyện Văn Lâm tổ chức Hội nghị công bố chương trình phát triển đô thị huyện, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm huyện; công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận các xã: Đình Dù, Trưng Trắc, Tân Quang đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5.


Theo Quyết định số 2605/QĐ-UBND, ngày 25.10.2018 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Lâm giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030, với diện tích gần 7.524ha, huyện Văn Lâm phát triển theo hướng đô thị tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, đầu mối giao thông của vùng thủ đô Hà Nội. Giai đoạn 2017 - 2020: Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng khung và các khu chức năng có tính động lực của đô thị như: các tuyến giao thông chính, khu vực trung tâm, các dự án phát triển đô thị đang được thực hiện; xây dựng các xã Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 năm 2018; khu vực phát triển đô thị huyện Văn Lâm đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 năm 2020. Giai đoạn 2020 - 2030: tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở hạ tầng toàn huyện, nâng cao chất lượng đô thị và chuẩn bị kế hoạch nâng cấp đô thị... 


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)