Triển khai thực hiện Công văn số 161/LĐCP của Thủ tướng Chính phủ

17:47, 10/05/2019

Ngày 7.5, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Công văn số 2137-CV/TU gửi các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 161/LĐCP ngày 25.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ kêu cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.
 
Theo đó, Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện nội dung Công văn số 161/LĐCP, đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào và nhân rộng các mô hình, có hành động cụ thể thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa theo hướng bền vững.


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)