Đài Truyền thanh huyện Văn Lâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền

09:20, 20/06/2019

Trong những năm qua, Đài Truyền thanh huyện Văn Lâm luôn khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. 

Giờ phát sóng của Đài TT Văn Lâm
Giờ phát sóng của Đài TT Văn Lâm


Xác định rõ vị trí, chức năng của mình là công cụ đắc lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ  chính trị, ngay từ đầu năm Đài truyền thanh huyện Văn Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị. Bám sát các sự kiện chính trị quan trọng trong năm của huyện và các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước phản ánh trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế-văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt, tuyên truyền về phong trào thi đua cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới tạo ra không khí thi đua trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện, góp phần tích cực để huyện Văn Lâm phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2019; tuyên truyền sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo ra sức lan tỏa lớn về học tập theo gương Bác trên địa bàn toàn huyện; Tuyên truyền về thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố tiêu biểu trong các phong trào thi đua vv.. 


Mỗi năm, Đài truyền thanh huyện Văn Lâm xây dựng gần 300 chương trình phát thanh, thời lượng phát sóng 30 phút/chương trình, với trên 4.700 lượt tin bài, các văn bản tuyên truyền. 


Với phương châm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của thính giả nghe đài, Đài truyền thanh huyện Văn Lâm đã chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, tạo sự hấp dẫn đối với thính giả bằng các thể loại phong phú như: Tin ngắn, tin sâu, phỏng vấn, phóng sự thu thanh, gương người tốt việc tốt, chương trình giao lưu khách mời. Xây dựng 05 chuyên mục trong các chương trình phát thanh như: "Xây dựng Đảng"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Xây dựng nông thôn mới"; "Cải cách hành chính"; "Phổ biến giáo dục pháp luật".


Cùng với đó Đài truyền thanh huyện Văn Lâm cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng, ban của huyện và các xã, thị trấn để nắm bắt các thông tin, sự kiện, kịp thời đưa tin tuyên truyền cổ vũ động viên các phong trào thi đua ở các cấp hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đồng thời gửi tin, bài đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện. 


Ngoài ra Đài truyền thanh huyện còn tích cực phối hợp, cộng tác đưa nhiều nội dung tin, bài trên Đài PTTH Hưng Yên và Báo Hưng Yên. Thực hiện tiếp âm đài Trung ương và Đài tỉnh; hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền ở địa phương đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo của các cấp.


Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài truyền thanh huyện Văn Lâm không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong  nhiều  năm qua, cán bộ, phóng viên Đài truyền thanh huyện Văn Lâm đã tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp phát động và đạt giải cao như: Cuộc thi kể chuyện về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 đạt giải Nhất cấp cụm, giải Ba cấp huyện; năm 2018 đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật cấp huyện với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Giải khuyến khích cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Hưng Yên do Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên phát động năm 2018 vv...


 Với những cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ Đài truyền thanh huyện Văn Lâm, trong những năm qua đã thực hiện tốt chức năng của một cơ quan tuyên truyền cấp huyện, được các cấp ghi nhận. 

 

Chu Thị Thanh Huyền
Đài TT Văn Lâm

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)