Tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm

18:34, 04/06/2019

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 157 đơn vị, doanh nghiệp. Tổng số lượt người được tư vấn về việc làm, chính sách và chế độ lao động, tư vấn về học nghề, xuất khẩu lao động là 9.521 lượt người. 


 Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)