Tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24 về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp

19:22, 20/06/2019

Ngày 20.6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW ngày 23.6.2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Đề án 24) về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp (sau đây gọi là chi hội, tổ hội nghề nghiệp). Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo hội nông dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng đại diện một số chi hội, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, sau hơn 22 năm tái lập, từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát kinh tế thấp, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hưng Yên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế hằng năm tăng trưởng ở mức khá so với bình quân chung cả nước, 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt khoảng 9,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; thu ngân sách tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực... Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp hội nông dân trong việc tập hợp, tổ chức các phong trào, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tạo cơ hội cho các hội viên, nông dân phát huy sáng tạo, tinh thần hăng say lao động sản xuất vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống... 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc thành lập chi hội, tổ hội nghề nghiệp là điều kiện thuận lợi để các hội viên, nông dân được tiếp cận và nắm chắc kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường mối liên kết trong sản xuất, xây dựng nhãn hiệu... Xây dựng, thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân; là hướng đi đúng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội nông dân các cấp. Việc thành lập các chi hội, tổ hội nghề nghiệp cùng với mô hình hợp tác xã kiểu mới là bằng chứng sinh động cho thấy các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể... thực sự đi vào cuộc sống. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn Hưng Yên đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24 là cơ hội tốt để Hội Nông dân tỉnh và các cấp hội nông dân trong tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần làm tốt, củng cố, phát huy hơn nữa vị thế, vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Qua đây cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh có dịp lắng nghe những ý kiến hay, cách làm sáng tạo ở từng cấp hội, góp phần cho công tác lãnh đạo chung của tỉnh về kinh tế hợp tác thông qua mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp và hợp tác xã.


Theo dự thảo báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24, tính đến ngày 31.5.2019, cả nước đã thành lập hơn 14,8 nghìn tổ hội nghề nghiệp với trên 166,4 nghìn hội viên; 683 chi hội nghề nghiệp với gần 29 nghìn hội viên nông dân tham gia, tập trung vào các ngành nghề sản xuất, kinh doanh: Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ, nuôi trồng, chế biến thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng... Các chi hội, tổ hội hoạt động bảo đảm tiêu chí "5 cùng": Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Thông qua các chi hội, tổ hội nghề nghiệp đã xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất, bước đầu hình thành cho hội viên nông dân tư duy sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong 3 năm qua đã có 404 hợp tác xã; hơn 2,2 nghìn tổ hợp tác được thành lập trên nền tảng từ các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng KHKT vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân... Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 24, giai đoạn 2019 – 2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề ra mục tiêu: 100% số cán bộ, hội viên được tuyên truyền nâng cao nhân thức về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; hàng năm mỗi cơ sở hội nông dân thành lập được từ 2 tổ hội nghề nghiệp trở lên; mỗi hội nông dân cấp huyện xây dựng được ít nhất 1 chi hội nghề nghiệp/năm; từ năm 2021, phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở hội thành lập được 2 - 3 tổ hợp tác, mỗi huyện thành lập được 1 - 2 hợp tác xã trên cơ sở phát triển từ chi hội, tổ hội nghề nghiệp…


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Đề án 24 được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội nông dân ở cơ sở, làm nòng cốt cho các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn,  bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân...

 

Trong thời gian tới, các cấp hội cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp; tích cực, chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền để tạo cơ chế, chính sách phù hợp giúp các chi hội, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các chi hội, tổ hội nghề nghiệp; nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...


Đức Hùng Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)