Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

19:05, 05/07/2019

Ngày 5.7, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông.
 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông


6 tháng đầu năm, việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh đạt nhiều kết quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tích cực chỉ đạo và triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị.


Nhận thức về vai trò và lợi ích của công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được nâng cao rõ rệt. Nhiều nội dung quan trọng được triển khai nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như: Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được tiếp tục triển khai đồng bộ, liên thông, thống nhất trong các cơ quan nhà nước của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; hệ thống hội nghị trực tuyến được khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt các cuộc họp của tỉnh; hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan nhà nước; bảo đảm kết nối, liên thông và cung cấp trực tuyến trên 1,9 nghìn thủ tục hành chính…


6 tháng cuối năm, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh một cách đồng bộ, hiệu quả, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản chủ trương, chính sách về công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu công tác; đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các ứng dụng dùng chung của tỉnh; tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ công chức nâng cao trình độ công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ...


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Ứng dụng các phần mềm phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, xử lý văn bản; các giải pháp khai thác cổng thông tin điện tử cấp huyện, nâng cao hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã; tăng cường sử dụng chữ kỹ số trong xử lý văn bản; xây dựng phần mềm cấp mã định danh cho công dân và doanh nghiệp...


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thông qua việc nghiên cứu, tham mưu, ban hành các văn bản, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ thông tin; bố trí nguồn nhân lực, huy động nguồn lực cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá trình khai thác và sử dụng các hệ thống phần mềm...


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)