Sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch vào Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên

23:27, 26/07/2019

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có quyết định sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch vào Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên và đổi tên thành Trường cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên.


Theo đó, Trường cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên trực thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.


Trường cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ, các điều kiện hiện có bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của Trường trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên và Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên; có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và người học theo quy định.


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)