Văn Lâm nỗ lực thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT  

15:37, 29/07/2019

Ông Đỗ Như Nam, Giám đốc BHXH huyện Văn Lâm cho biết: Thời gian qua, BHXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo của BHXH tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT trên địa bàn...

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BHXH huyện Văn Lâm trong giờ làm việc
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc BHXH huyện Văn Lâm trong giờ làm việc


Cùng với đó, BHXH huyện Văn Lâm đã tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia của người dân, người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, BHXH huyện còn tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT cho hàng trăm lượt người lao động và người sử dụng lao động, người dân, giải đáp cụ thể những vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia bảo hiểm. Qua công tác tuyên truyền đã đáp ứng được nhu cầu thông tin về chế độ, chính sách pháp luật BHXH, BHYT nhằm giúp các đối tượng tham gia bảo hiểm nhận thức đúng đắn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước, qua đó thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi, nhất là đối với BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.


Bên cạnh đó, BHXH huyện còn thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, rà soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho các đại lý để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, BHXH huyện còn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHYT, BHTN, về cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT. BHXH huyện luôn đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện cải cách hành chính trong việc cấp, phát thẻ BHYT. Trong những năm qua, BHXH không để chậm, tồn đọng hồ sơ của đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động đến giải quyết các quyền lợi, chế độ theo quy định.


Với sự đoàn kết, nỗ lực những năm qua, BHXH huyện đều hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao. Đến nay, BHXH huyện đang quản lý, khai thác thu BHXH, BHYT, BHTN đối với 608 đầu mối đơn vị. Trong đó có 42.778 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018), 329 người tham gia BHXH tự nguyện  (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018), 40.371 người tham gia BHTN (tăng 0,19% so với năm 2018). Toàn huyện có 99%  số đơn vị do BHXH huyện quản lý, khai thác thu tham gia giao dịch điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2019, BHXH huyện đã tiếp nhận, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 7523 người với số tiền gần 36,6 tỷ đồng; thực hiện việc giám định, thống kê, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho  cho 2.700 lượt người khám chữa bệnh nội trú với số tiền 4,8 tỷ đồng; 34.430 lượt người khám chữa bệnh mgoại trú với số tiền là 3,7 tỷ đồng... Bên cạnh đó, BHXH huyện còn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế huyện rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia  BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Qua kết quả phối hợp rà soát, huyện Văn Lâm có 332 đơn vị có đăng ký với cơ quan thuế (với 2.677 lao động) nhưng  chưa tham gia  BHXH...


Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm của BHXH huyện Văn Lâm đã góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng các chính sách về bảo hiểm. 


Hoàng Bền
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)