3 đơn vị cung cấp nước sạch có mẫu nước không đạt chất lượng

22:32, 09/08/2019

Trong tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế) đã tiến hành ngoại kiểm lấy 117 mẫu xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm của 39/39 đơn vị (tương đương 3 mẫu/đơn vị) . Kết quả, có 6 mẫu nước thành phẩm của 3 đơn vị có các chỉ tiêu không đạt chất lượng. Cụ thể, hệ thống cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo (Tiên Lữ), Minh Hoàng (Phù Cừ) có mẫu nước thành phẩm cuối nguồn có chỉ tiêu Nitrit cao vượt giới hạn cho phép; hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công (Văn Giang) có mẫu nước giữa nguồn và cuối nguồn có chỉ tiêu Nitrit cao vượt giới hạn cho phép; trạm cấp nước xã Hồng Quang (Ân Thi) cả 3 mẫu nước đầu nguồn, giữa nguồn, cuối nguồn đều có chỉ tiêu Clorua cao vượt giới hạn cho phép. 


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã nhắc nhở, yêu cầu 3 đơn vị khắc phục ngay tình trạng này và sẽ tiến hành phúc tra lại. Kết quả phúc tra lại vẫn không đạt chất lượng sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định.


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)