Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm

18:23, 01/08/2019

Ngày 1.8, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 (Đề án 61) của tỉnh tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh.

Các
Các đại biểu dự hội nghị


Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh bám sát các nội dung của Đề án và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 (Quyết định 673) để tập trung chỉ đạo, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. 


Hiện nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang quản lý, khai thác hiệu quả hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua đó tạo nguồn lực quan trọng về vốn cho hội viên, nông dân và các mô hình, dự án của nông dân phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Cùng với đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân về KHKT, công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh; cung ứng vật tư nông nghiệp; đào tạo nghề... 


6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 5 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, 1 chi hội nghề nghiệp, 1 tổ hội nghề nghiệp, tham gia xây dựng 12 mô hình kinh tế tập thể. Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 8,57 tỷ đồng và hơn 17,4 nghìn ngày công lao động; phối hợp giúp đỡ 694 hộ thoát nghèo. 


Phát huy vai trò tổ chức hội trong xây dựng giai cấp nông dân, các cấp hội tích cực thu thập, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan trực tiếp đến nông dân. Thời gian tới, các cấp hội nông dân chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư (về Đề án 61), Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực từ các cấp, ngành hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kỹ thuật... để phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 61.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Phạm Thị Tuyến nhấn mạnh một số nội dung các thành viên ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội nông dân; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 các cấp (huyện, xã); hỗ trợ, cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân để các cấp hội nông dân chú trọng đầu tư xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Hội nông dân các cấp cần tăng cường các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đặt ra mục tiêu cụ thể, hỗ trợ nông dân một cách tối đa. Xây dựng, rà soát, bổ sung các chương trình, đề án nhằm thực hiện có hiệu quả việc phát huy vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; duy trì sự phối hợp giữa hội nông dân với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ban, ngành liên quan. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của hội nông dân các cấp trong xây dựng nông thôn mới và giai cấp nông dân...


Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)