Phấn đấu mục tiêu bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

16:00, 02/08/2019

Ngày 31.7, UBND tỉnh ban hành công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV). 


Mục tiêu tiến tới bảo đảm 100% HSSV tham gia BHYT. Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị liên quan. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai công tác BHYT HSSV. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT HSSV tại các trường học; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác BHYT HSSV… 


Đối với ngành Bảo hiểm xã hội, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới lãnh đạo các trường, HSSV, phụ huynh HSSV chính sách, pháp luật về BHYT, vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe HSSV; rà soát, phân loại danh sách HSSV chưa tham gia BHYT và chuyển danh sách thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn sử dụng tới các trường để triển khai thu BHYT học sinh nhằm bảo đảm thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục. Ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thu BHYT HSSV kịp thời, in, trả thẻ BHYT theo đúng quy định.


Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn nói chung và đối tượng HSSV tham gia BHYT nói riêng; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.


Đối với UBND cấp huyện cần phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai hiệu quả chính sách BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao…


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)