Giải pháp để chuyển đổi trọng tâm từ chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển

21:02, 09/10/2019

“Giải pháp chủ yếu chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào sáng ngày 9.10. 
 

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

Xác định rõ dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó, ngay sau khi Đảng và Nhà nước ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác DS-KHHGĐ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chính sách về công tác DS-KHHGĐ. Đồng thời ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa tình hình thực tế ở địa phương nhằm triển khai có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ. Nhờ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nên nhiều mục tiêu trong công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận.


Theo số liệu thống kê, nếu năm 2005, số con trung bình của một người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,32 thì đến năm 2018 đã giảm xuống còn 2,1 con, đạt mức sinh thay thế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ năm 2016 đến nay luôn ở mức dưới 1%; tỷ suất sinh thô hiện nay ở mức 11,8‰; tuổi thọ trung bình của người dân tỉnh ta là 74 tuổi, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Các hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi được triển khai thực hiện tốt; các hoạt động về KHHGĐ được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh; dự án tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh, đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh được chú trọng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm…


Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều năm trở lại đây, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh ở mức “báo động đỏ”. Năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh ở tỉnh ta là trên 117 nam/100 nữ, trong khi tỷ số ở cân bằng tự nhiên chỉ khoảng 104 – 106 nam/100 nữ. Tình trạng sinh con thứ ba trở lên cũng không ngừng gia tăng. Nếu năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức 14,2% thì đến năm 2018, tỷ lệ này lên đến 19,6%, trong đó có không ít cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3.


Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, một số đặc điểm và xu hướng mới xuất hiện ở tỉnh ta những năm gần đây đã cho thấy sự khác biệt so với thời điểm hoạch định và thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, như: vấn đề di cư nội địa, đô thị hóa, chỉ số già hóa dân số… Điều đó đã và đang tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.


Do phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác DS-KHHGĐ của tỉnh hiện nay nên “chuyển đổi trọng tâm từ chính sách DS-KHHGĐ sang DS và phát triển” mà tỉnh đặt ra được hầu hết các đại biểu nhất trí và cho rằng đó là vấn đề phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương hiện nay. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân số trong thời kỳ mới. Đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang cho biết: Những năm 2015 – 2016 trở về trước, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh ở huyện Văn Giang luôn nằm trong nhóm cao của tỉnh. Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách dân số; lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược quy hoạch, kế hoạch và đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương đổi mới công tác truyền thông; thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số… Với sự tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nên đến năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh của huyện giảm còn 106 nam/100 nữ.


Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm chia sẻ: Do đặc thù huyện Văn Lâm phát triển mạnh về công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, do đó dân số trên địa bàn hàng năm đều tăng nhanh, đặc biệt là tăng dân số cơ học. Điều đó đặt ra những thách thức trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý con người, môi trường; thiếu trường lớp cho học sinh học tập, cơ sở khám, chữa bệnh đôi khi quá tải… Trước thực trạng trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho rằng: Khi quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, chính quyền và các cơ quan chức năng cần quan tâm quy hoạch đồng bộ với việc xây dựng các công trình phúc lợi, hạ tầng cơ sở; cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho những địa phương có dân số cơ học tăng cao; tăng biên chế cho một số ngành thực thi pháp luật ở những địa bàn đông dân cư… 


Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng để chuyển trọng tâm từ chính sách DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển cần quan tâm đến chất lượng dân số. Do đó, cần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục duy trì và chú trọng triển khai có hiệu quả các mô hình, đề án như: tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát, sáng lọc trước sinh và sơ sinh; can thiệp nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu nhấn mạnh đó là, tỉnh hiện có chỉ số già hóa dân số ở mức cao so với cả nước. Do đó, duy trì mức sinh thay thế là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.


Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến chính sách DS-KHHGĐ. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, để phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, tỉnh cũng cần có sự thay đổi về chính sách dân số. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, về chính sách dân số, chúng ta đang hướng tới chuyển trọng tâm trong công tác DS-KHHGĐ chứ không phải “từ bỏ” KHHGĐ. Chuyển trọng tâm chính sách dân số hiện nay chính là giải quyết toàn diện vấn đề dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số, với mục tiêu duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số và phân bổ dân số phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân số. Cùng với đó ngành Y tế cần tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền để xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời các chính sách về dân số, nhất là những nội dung đặt ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới... Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Phương MinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)