Hưng Yên: Phấn đấu đến năm 2020, có 75% số gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập” 

18:33, 09/10/2019

Ngày 9.10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tổng kết thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 281) với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.


Triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, có 75% số gia đình đạt danh hiệu “gia đình học tập”, 52% số dòng họ đạt danh hiệu “dòng họ học tập”, 65% số cộng đồng (thôn, ấp, tổ dân phố) đạt danh hiệu cộng đồng học tập, 60% các tổ chức, cơ quan, trường học đạt danh hiệu “đơn vị học tập”, 30% các doanh nghiệp đạt danh hiệu “đơn vị học tập”.


Sau khi thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đoàn thể, các hội về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, hội viên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội; phối hợp với hội khuyến học các cấp trong việc xây dựng, chỉ đạo các mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục phát động phong trào học tập suốt đời, xây dựng quỹ khuyến học trong cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, hội người cao tuổi ở cơ sở; phối hợp đánh giá việc thực hiện Quyết định số 281 và Kế hoạch số 158/ KH-UBND ngày 9.10.2014 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020…


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)