Tập huấn nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội

18:12, 08/10/2019

Ngày 8.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác dư luận xã hội năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Kỹ năng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và xử lý tình huống "điểm nóng". Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2019. 


Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy khẳng định: Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, phát huy hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác dư luận xã hội trong tình hình mới. Từ đó, tham mưu tốt với cấp ủy đảng, chính quyền về công tác định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Sau hội nghị tập huấn, các học viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nắm rõ nội dung các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn công việc. Các cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động; công tác tuyên truyền cần kết hợp với nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó làm tốt việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt sâu sắc và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng và có uy tín; tiếp tục duy trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)