Thêm 610 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

16:37, 07/10/2019

Tháng 9, toàn tỉnh phát triển mới được 610 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong toàn tỉnh hiện nay lên 7.119  người, tăng trên 500% so với tháng 12.2018. 


Tổng số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đầu năm đến nay đạt 36 tỷ 837 triệu đồng.


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)