Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9.11)

Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

20:04, 07/11/2019

Thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục, pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), trong những năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp luôn quan tâm, đẩy mạnh, hướng hoạt động về cơ sở và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Tại hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật và an toàn giao thông đường bộ do Hội Nông dân tỉnh tổ chức thu hút đông đảo thí sinh đến từ hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố và người dân tham gia. Ông Bùi Ngọc Hà, thành phố Hưng Yên cho biết: Tôi đến hội thi để cổ vũ cho đội thi của Hội nông dân thành phố Hưng Yên. Với các phần thi chào hỏi, giới thiệu về đội; trả lời các câu hỏi về pháp luật; trình diễn tiểu phẩm và thi năng khiếu có nội dung liên quan đến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Bộ luật Dân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định về xây dựng nông thôn mới… đã giúp các thí sinh và người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Hội thi là một hình thức tuyên truyền pháp luật hấp dẫn, đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Tuyên truyền về pháp luật thông qua hoạt động của tổ hòa giải ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động)
Tuyên truyền về pháp luật thông qua hoạt động của tổ hòa giải ở thị trấn Lương Bằng (Kim Động)


Đây là một trong những hình thức TTPBGDPL hiệu quả đang được Hội nông dân tỉnh – Một thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức triển khai trong thời gian qua. Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, các thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã và đang tích cực tổ chức tuyên truyền nhiều đạo luật, văn bản liên quan đến ngành và lĩnh vực mình, nhờ đó nội dung tuyên truyền pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ đối với cán bộ trong ngành và người dân. Việc tuyên truyền được mở rộng đến nhiều đối tượng trên các địa bàn với hình thức phong phú và không ngừng được đổi mới như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hội nghị tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật... 


Đối với huyện Văn Lâm, thời gian này hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở đều tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9.11). Trên những trục đường chính và ở các cơ quan, đơn vị dễ dàng bắt gặp những băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng có nội dung tuyên truyền như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”… Một số khu dân cư tại các xã, thị trấn đã tổ chức sinh hoạt cộng đồng để báo cáo viên, tuyên truyền viên giải đáp các câu hỏi về pháp luật đồng thời tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích đến người dân. Đối với phòng Tư pháp huyện – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật cho người dân. Bên cạnh đó, Phòng tư pháp huyện đã tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhờ đó, công tác TTPBGDPL được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ từ huyện đến cơ sở.


Với vai trò, nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL bảo đảm trọng tâm, trọng điểm không trùng lặp hoạt động và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện đẩy mạnh triển khai công tác TTPBGDPL. Các thông điệp tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng với đông đảo người dân. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời, nhạy bén trong việc nắm bắt những vấn đề được nhân dân quan tâm để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 812 buổi TTPBGDPL cho 77.991 lượt người, cấp phát miễn phí 60.733 tài liệu PBGDPL, tổ chức 38 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 4.561 người dự thi; biên soạn 100 loại tờ gấp, nhiều bộ tài liệu, đề cương tuyên truyền để cung cấp cho các tổ hòa giải và người dân…đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện có hiệu quả là “cầu nối” đưa pháp luật đến với nhân dân.


Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)