Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra 373 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet

20:07, 06/11/2019

Theo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông, từ năm 2012 đến nay, sở đã tiến hành kiểm tra 373 cơ sở cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính 274 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 207 triệu đồng. Ngoài ra, trong các đợt kiểm tra, sở tích cực tuyên truyền các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ viễn thông, internet.


Minh Hồng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)