Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

19:24, 06/11/2019

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. 


Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 tập trung vào chủ đề “Cùng hành động để kết thúc dịch AIDS”. Tháng hành động diễn ra từ ngày 10.11 đến ngày 10.12. Trong Tháng hành động, các địa phương, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo về dự phòng lây nhiễm HIV; tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, hội thảo với những người nhiễm HIV, người dễ bị tổn thương với HIV; các hội thảo chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình có hiệu quả trong dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và chống kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS… Đồng thời, tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông; trong đó tập trung truyền thông các nội dung như: Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV; lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV và xét nghiệm định kỳ với nhóm có hành vi nguy cơ cao; điều trị bằng thuốc ARV; bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS… 


Việc tổ chức Tháng hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, tiến tới kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030; tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV và điều trị sớm HIV/AIDS cho người dân, người có hành vi nguy cơ cao, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS thân thiện đến người dân…


Thu Yến



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)