Trên 50% số hộ gia đình ở Kim Động đã phân loại, xử lý rác thải hữu cơ 

19:01, 11/12/2019

Đến nay, toàn huyện Kim Động có trên 18,4 nghìn hộ gia đình đang thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đạt 51,6% tổng số hộ dân toàn huyện.  Đây là các hộ gia đình đã được huyện cấp phát dụng cụ hỗ trợ và các hộ gia đình tự thực hiện.  Nhìn chung, các hộ gia đình có ý thức cao trong việc xử lý rác thải tại gia đình, xử lý đúng quy trình xử lý rác thải hữu cơ, vì thế giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư.  


Thu An Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)