Năm 2019, Hưng Yên có thêm 3 di tích quốc gia và 12 di tích cấp tỉnh

20:18, 09/01/2020

Ngày 9.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Năm 2019, ngành VHTT&DL đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản điều hành, chỉ đạo, xây dựng các chiến lược, quy hoạch trên lĩnh vực VHTT&DL. Công tác cải cách hành chính được triển khai sâu rộng, các hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, chính xác. 


Toàn tỉnh có thêm 12 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh và 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia, thực hiện trùng tu, tôn tạo 25 di tích. Toàn tỉnh tổ chức trên 100 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, 5 cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng; 80 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, 900 buổi chiếu phim tại Rạp và lưu động, luân chuyển gần 180 nghìn lượt sách, báo, tài liệu, phục vụ trên 45 nghìn lượt bạn đọc. 


Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019, tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 88,5%, gia đình văn hóa đạt 91,5%, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 90%. 


Phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao có bước phát triển. Đến nay, toàn tỉnh số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 34%, số gia đình thể thao ước đạt 32%, thể thao thành tích cao giành được trên 140 huy chương các loại. 


Hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được chú trọng, tổng lượng khách đến Hưng Yên ước đạt khoảng 1 triệu lượt người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018), tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 220 tỷ đồng.

 

Ký kết giao ước thi đua năm 2020
Ký kết giao ước thi đua năm 2020

 

Năm 2020, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phát triển sự nghiệp VHTT&DL; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực VHTT&DL đã được tỉnh phê duyệt; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành VHTT&DL cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu với tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực VHTT&DL; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án về lĩnh vực VHTT&DL đã được tỉnh phê duyệt; tăng cường vai trò quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực VHTT&DL; đẩy mạnh triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; huy động nguồn lực xã hội hóa trong việc bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực VHTT&DL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ, tặng bằng khen, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen.
                    

Vũ Huế    
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)