Tặng quà, hỗ trợ tiền ăn tết cho trên 800 người tại các cơ sở bảo trợ xã hội

18:59, 06/01/2020

Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có 812 đối tượng đang sống tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội được tỉnh tặng quà, hỗ trợ tiền ăn tết. 


Trong đó, Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội 150 người; Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu 200 người; Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ 180 người; Trung tâm điều dưỡng Tâm thần kinh 250 người; Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu 32 người. Mức hỗ trợ đối với mỗi cá nhân là 200 nghìn đồng và mỗi trung tâm được hỗ trợ một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tổng số tiền chi hỗ trợ cho các trung tâm và đối tượng là 168,4 triệu đồng. 


Lệ Thu Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)