Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

18:11, 12/02/2020

Ngày 12.2, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành, địa phương. 


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng chính quyền diện tử.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 
Theo báo cáo sơ kết năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7.3.2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17), 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục thông tin văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% (2018) lên 86,5% (2019); tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 tăng từ 4,55% (2018) lên 10,76% (2019); khai trương trục liên thông văn bản quốc gia ngày 12.3.2019; tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tăng từ 3% (2018) lên 27% (2019)... 


Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử đã đạt những kết quả tích cực.
 Đến nay, 55/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95,8%; đã cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh của hầu hết các bộ, ngành; cắt  giảm  6.776/9.926 danh mục dòng, hàng phải kiểm tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa vào khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6,3 tỷ đồng/năm... 


Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong triển khai Chính phủ điện tử như: Thiếu liên thông, nhiều nơi triển khai một cách hình thức; chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công; vẫn xảy ra hiện tượng mất an toàn, an ninh thông tin…


Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận nhiều vấn đề trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua.


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới các ban, sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17; các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 17; Sở Thông tin và Truyền thông  và các sở, ngành phối hợp, tham mưu với tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng chính quyền điện tử; báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 17 của các sở, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30.2…


Minh Hồng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)