Ân Thi: Nhiều doanh nghiệp, đơn vị  ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

19:56, 25/03/2020

Ngày 23.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ân Thi đã tiếp nhận sự ủng hộ tiền và hiện vật của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện. Tiêu biểu như Công ty TNHH Minh Phương ở thị trấn Ân Thi ủng hộ 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 1000 chai nước sát khuẩn; Công ty cổ phần Tiên Hưng (Tiên Lữ) ủng hộ 30 triệu đồng; Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh Ân Thi ủng hộ 20 triệu đồng và Công ty may Trường Phúc ủng hộ 10 triệu đồng. 
                                                                         

Minh Thùy

Đài TT Ân Thi
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)