Bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

17:51, 15/03/2020

Ngày 13.3, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc bảo đảm hậu cầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương quán triệt công tác bảo đảm hậu cần phòng chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ “dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ”.


UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm kinh phí mua thuốc, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, lưu ý bảo đảm kinh phí cho cơ sở y tế dự phòng và cơ sở khám, chữa bệnh mua các loại thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm và điều trị bệnh theo từng cấp độ dịch, đặc biệt hóa chất xét nghiệm trong trường hợp dịch lây lan mạnh tại cộng đồng. Yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng, chống dịch, chăm sóc bệnh nhân và tiếp xúc với bệnh nhân, không để lây nhiễm cho cán bộ y tế; bảo đảm kinh phí chi trả phụ cấp chống dịch, phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ, chi cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch bệnh Covid-19; các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, cần luôn bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch. Ngoài hậu cần cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cơ sở y tế phải bảo đảm đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác khám, chữa bệnh thư3ơngf xuyên của cơ sở y tế.


Phương Minh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)