Thị xã Mỹ Hào

Ngày hội hiến máu tình nguyện tiếp nhận 522 đơn vị máu 

17:21, 26/03/2020

Ngày 25.3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Mỹ Hào tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. 


Với thông điệp “Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống”, hơn 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, giáo viên các trường học, nhân dân trên địa bàn thị xã đã đăng ký hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức ngày hội đã thu được 522 đơn vị máu.  


 Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)