Thị xã Mỹ Hào 

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020

17:01, 11/03/2020

Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thị xã Mỹ Hào vừa triển khai phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, thị xã sẽ tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, dự kiến vào cuối tháng 3 và cuối tháng 9. Đối tượng vận động gồm cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi người dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, bảo đảm sức khỏe tham gia hiến máu. Thị xã phấn đấu vận động được trên 730 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)