UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

18:24, 31/03/2020

Ngày 26.3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ được tổ chức lại với 9 phòng và 7 đơn vị trực thuộc; sáp nhập phòng Việc làm - An toàn lao động và phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thành phòng Lao động - Việc làm; 2 phòng được đổi tên mới cho phù hợp với nhiệm vụ là: Phòng Giáo dục nghề nghiệp và phòng Trẻ em - Bình đẳng giới; cơ cấu lại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành một phòng của sở. Đối với hai trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu và Tiên Lữ, UBND tỉnh yêu cầu sẽ tiếp tục thực hiện việc sáp nhập theo quy định.


Cùng với sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, UBND tỉnh cũng quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10.4.2020 và thay thế Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31.8.2016 của UBND tỉnh. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)