Đẩy nhanh tiến độ biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1

16:36, 24/04/2020

Ngày 24.4, Ban chỉ đạo biên soạn, thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên (Ban chỉ đạo) tổ chức họp bàn về công tác biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo dự.


Đến nay, dự thảo Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các bài học trong dự thảo tài liệu được thiết kế theo chủ đề, mỗi chủ đề gồm các hoạt động khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng. 

 

Các đại biểu dự họp
Các đại biểu dự họp


Các thành viên trong Ban chỉ đạo nhận xét, dự thảo có bố cục gọn gàng, hình ảnh sinh động, chủ đề phù hợp. Tuy nhiên, dự thảo tài liệu còn một số yếu tố chưa thích hợp cả về nội dung và hình ảnh được các thành viên Ban chỉ đạo nhận xét và tham gia góp ý, như: Một số hình ảnh không phù hợp, không mang tính thời sự, phụ đề một số hình ảnh cần chỉnh sửa, kết cấu chưa logic.


Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ban soạn thảo tài liệu tập trung thực hiện theo lộ trình công việc để sớm hoàn thành. Cần xác định lại khung Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1 bảo đảm theo cấu trúc chương trình Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên. Cách tiếp cận nội dung theo hướng thiết kế có logic; nguồn gốc tư liệu bảo đảm chính thống, chân thực, chính xác, ngữ nghĩa chuẩn mực, làm nổi bật đặc trưng truyền thống, văn hóa, lịch sử tiêu biểu, cũng như cập nhật tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay của tỉnh, song phải đáp ứng được yêu cầu về mức độ nhận thức đối với học sinh lớp 1. Các thành viên Ban chỉ đạo tạo điều kiện để ban soạn thảo có đầy đủ tư liệu phục vụ công tác biên soạn tài liệu có chất lượng, bảo đảm yêu cầu.


Đào Doan 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)