LĐLĐ tỉnh:

Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

18:20, 23/04/2020

Tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid – 19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các doanh nghiệp ủng hộ được trên 5,5 tỷ đồng, trong đó có 17,4 tấn gạo,  48.828 chiếc khẩu trang, 9.309 lít dung dịch sát khuẩn và trên 4,5 tỷ đồng tiền mặt để tặng một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 


Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid – 19. 


Ngọc Luyện


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)