Thành lập 5 đoàn rà soát, thẩm định xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng 

18:21, 23/04/2020

Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) vừa thành lập 5 đoàn rà soát, thẩm định xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh năm 2019 - 2020 (đợt 2). 


Theo quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh, mỗi đoàn được thành lập có từ 15 - 21 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh. Trên cơ sở tiêu chí quy định đã được ban hành, các đoàn chủ động phân công các tổ, nhóm tiến hành rà soát thực tế từng hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng có nhu cầu hỗ trợ xây nhà ở trong danh sách đã thẩm định của các huyện, thị xã, thành phố gửi Ban Chỉ đạo tỉnh. Thời gian triển khai nhiệm vụ của các đoàn từ ngày 21.4 và sẽ tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 30.4.2020. Đợt 2 này, toàn tỉnh có 910 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở; trong đó, 397 hộ người có công với cách mạng và 513 hộ nghèo. 


Lệ Thu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)