Triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

16:36, 28/04/2020

Ngày 23.4, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh ban hành kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) năm 2020. Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020 diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31.5 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT,VSLĐ tại nơi làm việc”.


Tháng hành động tập trung một số hoạt động như: Tuyên truyền phát động chủ đề, hưởng ứng Tháng hành động; tăng cường các biện pháp đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, bao gồm: Huấn luyện AT,VSLĐ, kiểm tra, rà soát các hoạt động bảo đảm AT,VSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về AT,VSLĐ, đặc biệt đối với các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm thực hiện các quy định về bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động (NLĐ); đẩy mạnh công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của NLĐ vào các hoạt động bảo đảm an toàn tại nơi làm việc.

 

Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, căn cứ quy định, trên cơ sở tình hình thực tế dịch Covid-19 và điều kiện thực tế xem xét tổ chức các hoạt động phù hợp, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 như: Phát động, truyền tải thông điệp tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020; tư vấn, khám sức khỏe cho NLĐ; tổ chức đánh giá công tác AT,VSLĐ, sơ kết/tổng kết phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm AT,VSLĐ, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT,VSLĐ; động viên các cá nhân và gia đình có NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… 


Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)