Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về ATTP làm việc tại tỉnh

20:04, 15/05/2020

Ngày15.5, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) đã làm việc tại tỉnh về kết quả triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 (từ ngày 15.4 đến ngày 15.5). 

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc


 
Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh ATTP, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATTP đã được chú trọng và triển khai thường xuyên, đa dạng với  nhiều hình thức và sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Nhờ vậy, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh trong cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; các mô hình sản xuất theo hướng ATTP, theo tiêu chuẩn VietGAP được nhân rộng; công tác phối hợp liên ngành trong kiểm tra ATTP ngày càng chặt chẽ và thường xuyên; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP được chú trọng…


Tuy nhiên, việc quản lý bảo đảm ATTP chưa đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP tại các tuyến huyện, tuyến xã chưa thường xuyên, sâu rộng, số lượng cơ sở được kiểm tra chưa nhiều. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố chưa cao…

Ban Chỉ đạo về vệ sinh ATTP tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra giải quyết hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của tỉnh về công tác ATTP, đặc biệt là nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu; triển khai xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ATTPđể kết nối cơ sở dữ liệu từ Trung ương đến địa phương trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

 

Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở giết mổ lợn ở huyện Văn Lâm
Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở giết mổ lợn ở huyện Văn Lâm


 
Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo và đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác an toàn ATTP nói chung, Tháng hành động vì ATTP năm 2020 nói riêng; đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh ATTP tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về ATTP.


Trước đó,Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.


 Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)